sara maquoi

PSYCHOTHERAPEUT

wie ben ik

Sinds ik me kan herinneren heb ik een positieve, open blik naar kinderen en mensen en ben ik geboeid door ieders anders-zijn. Niet verwonderlijk dat ik koos om deze interesse verder te ontwikkelen in een ervaringsgerichte opleiding orthopedagogie. (AP hogeschool Antwerpen). Ik werkte vijftien jaar als hulpverlener binnen de bijzondere jeugdzorg (De Steiger, MMZ Kiosk). Eerst als contextbegeleider van ouders en gezinnen, individuele begeleider van kinderen en jongeren en groepsbegeleider. Daarna droeg ik als pedagogisch coördinator mee de verantwoordelijkheid voor de gezinnen die we ondersteunden en coachte ik een team van zes begeleiders. Dank zij alle jongeren en volwassenen die ik mocht leren kennen, groeide mijn bewondering voor ontwikkeling. Samenwerken met andere hulpverleners leerde me ook dat een breed netwerk vaak een breed draagvlak geeft.

Van de vele therapeutische stromingen kon ik in kortdurende opleidingen en ervaringen onder andere kennismaken met systeemtherapie en het contextuele model, met mindfulness, lichaamswerk, met intensieve pedagogische training, met conflictueus ouderschap en geweldloos verzet. Als vierjarige therapeutische opleiding koos ik voor de gestalttherapie, passend bij wie ik ben, een ervarings- en onwikkelingsgerichte psychotherapeutische stroming. (Instituut voor Communicatie, Kortrijk)

 

Mijn speelse eerlijkheid en enthousiasme, mijn groot vertrouwen in het positieve en in natuurlijke ontwikkeling, mijn holistische en fenomenologische grondhouding,

kunnen een veilige omgeving bieden om nieuwe ervaringen en inzichten te ontwikkelen.

 

Lid van beroepsvereniging Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie, NVAGT.

 contact sara maquoi sara.maquoi@telenet.be 0486 60 05 31 gebr. van raemdoncklaan 36, 2650 edegem