sara maquoi

PSYCHOTHERAPEUT

psychotherapie

In oorsprong betekent psychotherapie: ‘verzorging van de geest’.

Psyche [ziel] < gr. psuchè [(levens)adem, leven, geest, ziel].

Therapie [geneeswijze] < gr. therapeia [dienst, verzorging van het lichaam, genezing, therapie].

 

Psychotherapie is voor mij ook een ont-moet-ing waar beleving centraal staat.

Niets moet, veel is mogelijk wanneer je de moed vindt om hulp te vragen. Iemand die vanuit een ander perspectief mee kijkt en vragen stelt zodat jij je eigen antwoorden kan vinden.

Therapie van het contact

Volgens de Gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Ontwikkeling ontstaat steeds in contact met anderen. De mensen om je heen zorgen er mee voor dat jij wordt wie je bent en dat jij op jouw beurt anderen beïnvloedt en inspireert.

Gestalttherapie is experiëntieel

Dit betekent dat de focus gericht is op de onmiddellijke ervaring. Onze gedragingen, overtuigingen, emoties, zintuiglijke waarnemingen en lijfelijke ervaringen zijn richtingaanwijzers die kunnen helpen om onszelf beter te begrijpen. Gestalttherapie kijkt naar de mens als geheel waarbij lichaam en geest onlosmakelijk verbonden zijn.

Gestalttherapie is experimenteel

Het experimentele van Gestalttherapie kenmerkt zich in het uitproberen van iets nieuws. Vanuit de relatie tussen cliënt en therapeut kan nieuw gedrag ontwikkelen. Naast gesprekstherapie gebruiken we soms creatieve materialen, duplo’s, beweging, muziek, teksten, foto’s,… Kortom dat wat van betekenis kan zijn in de situatie van het moment of dat wat je gewoon graag samen doet. Als je iets nieuws leert, kan dat spannend of lastig zijn en ook vreugde en voldoening geven.

Gestalttherapie is existentieel

Existentiële thema’s, eigen aan ons menszijn-in-de-wereld, mogen aan bod komen

• zoals keuzevrijheid en verantwoordelijkheid

• zoals verbondenheid en eenzaamheid

• zoals leven en sterven

• zoals zingeving en zinloosheid.

In mijn praktijkruimte zijn we in de eerste plaats twee mensen die samen onderweg gaan. In onze rugzakken zitten een heleboel ervaringen en inzichten die we kunnen gebruiken. Mijn kennis en open blik zet ik graag ten volle in om jouw weg te vinden. En tegelijkertijd vertrouw ik erop dat er ook in jouw bagage een heleboel kwaliteiten zitten die je kunnen helpen.

 

Psychotherapie is moeilijk en mooi tegelijkertijd, soms pijnlijk of confronterend, soms deugddoend, vrolijk en hoopgevend. Als we samen onze dromen, angsten, lichamelijke spanningen, relationele moeilijkheden, emoties… mogen onderzoeken gaan we meer rust of zelfzekerheid voelen, nieuwe keuzes maken, op een andere manier met mensen omgaan of onszelf beter begrijpen.

 contact sara maquoi sara.maquoi@telenet.be 0486 60 05 31 gebr. van raemdoncklaan 36, 2650 edegem